2018 оны 01 сарын 31

Шаазан тавагнууд

"МККК" контент

Бурхан биднийг өөр хоорондоо ялгаатайгаар бүтээсэн ба бид өөрсдийн хоосон орон зайг дүүргэхийн тулд энэ дэлхийгээс олон зүйлийг эрэн хайж гэм дунд байдаг. Харин Есүс биднийг хайрлан бидний гэмийн төлөөсийг төлж загалмайд цовдлогдсоноор бид Түүнтэй эргэн холбоо харилцаатай болох юм. 

Асуулт: 

1. Амьдрал унаж буй тавгуудаар дүрслэгдсэн байна. Та энэ талаар юу гэж бодож байна вэ? 

2. Хүн бүхэн сүнслэг байдлын янз бүрийн түвшинд явж байдаг. Та хаана нь явж байна вэ? 

3. Та Бурхан уруу ойртож байна уу, эсвэл Бурханаас зугтаж байна уу? 

4. Бурхантай хэрхэн хувьчлан холбоо тогтоох талаар та мэдэхийг хүсч байна уу?

 

"Монгол Кампус Крусейд фор Крайст" байгууллагын албан ёсны эрхтэй 

Copyright 2018 он Сэтгэгдэл