2018 оны 01 сарын 31

Эрх чөлөө

Нэгэн залуу цонхгүй, хаалгагүй, дөрвөлжинд хоригдоно. Ханан дахь жижиг нүхээр түүнд "эрх чөлөө" гэсэн бичгийг хэн нэгэн дамжуулна. Ингэснээр тэрээр дөрвөлжин дотроос хэрхэн гарах арга замыг эрэлхийлж эхэлнэ. 

Асуулт: 

1. Хэн түүнд эрх чөлөөг дамжуулдаг вэ? 

2. Яагаад тэр баяртайгаар бусдад эрх чөлөөг олоход тусалсан бэ? 

3. Үнэхээр эрх чөлөөтэй байна гэдэг нь ямар утгатай вэ? 

4. Ийм эрх чөлөөг та мэдэрч байсан уу? Мөн яаж үүнийг бусдад олоход нь тусалж болох вэ? 

 

"Монгол Кампус Крусейд фор Крайст" байгууллагын албан ёсны эрхтэй 

Copyright 2018 онСэтгэгдэл