2018 оны 02 сарын 19

Чимээгүй цаг

Чимээгүй цаг

Чимээгүй цаг гэж юу вэ? Яагаад бид чимээгүй цагийг тогтмол хийх хэрэгтэй байдаг вэ? Хүн аливаа зүйлийн учир шалтгааныг бүрэн ойлгоогүй үедээ тухайн зүйл нь хэдий сайн байсан ч ач холбогдол өгдөггүй.  Харин ойлголтыг нь авч, мэдсэн зүйлдээ ач холбогдол өгч, алдаатай байсан ч өмгөөлөн засах оролдлого хийдэг нь хүний төрмөл зан билээ. Тэгвэл Христитгэгч бид "Чимээгүй цаг" гэдэг энэхүү ойлголтын талаар хир хангалттай ойлголт, мэдлэгтэй вэ? Бид "Чимээгүй цаг"-т ач холбогдол өгч, өдөр тутам хийж байна уу? 

Энэ хичээлээр "Чимээгүй цаг" гэж юу болох, хэрхэн хийх, библийн дагуух зүйл мөн эсэх талаар суралцах болно.  

 Сэтгэгдэл