Шинэ гэрээгээр аялах нь 37:17

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Оршил 1

Үзсэн: 3920 | 3/29-нд, 14:43

Шинэ гэрээгээр аялах нь 39:15

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Оршил 2

Үзсэн: 224 | 3/29-нд, 16:32

Шинэ гэрээгээр аялах нь 38:14

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Матай

Үзсэн: 229 | 4/18-нд, 15:58

Шинэ гэрээгээр аялах нь 16:25

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Марк

Үзсэн: 133 | 4/18-нд, 15:59

Шинэ гэрээгээр аялах нь 47:40

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Лук

Үзсэн: 96 | 4/18-нд, 15:59

Шинэ гэрээгээр аялах нь 37:5

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Иохан 1

Үзсэн: 88 | 4/18-нд, 16:00

Шинэ гэрээгээр аялах нь 30:32

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Иохан 2

Үзсэн: 40 | 4/23-нд, 11:41

Шинэ гэрээгээр аялах нь 36:54

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Үйлс

Үзсэн: 58 | 4/23-нд, 11:42

Шинэ гэрээгээр аялах нь 39:12

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Ром

Үзсэн: 44 | 4/23-нд, 11:43

Шинэ гэрээгээр аялах нь 35:26

Шинэ гэрээгээр аялах нь

1 Коринт

Үзсэн: 47 | 4/23-нд, 11:44

Шинэ гэрээгээр аялах нь 44:14

Шинэ гэрээгээр аялах нь

2 Коринт

Үзсэн: 27 | 4/23-нд, 13:54

Шинэ гэрээгээр аялах нь 35:38

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Галат

Үзсэн: 34 | 5/14-нд, 10:44

Шинэ гэрээгээр аялах нь 38:0

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Ефес

Үзсэн: 45 | 5/14-нд, 10:44

Шинэ гэрээгээр аялах нь 38:9

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Филиппой

Үзсэн: 20 | 5/14-нд, 14:52

Шинэ гэрээгээр аялах нь 38:58

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Колоссай

Үзсэн: 42 | 5/14-нд, 14:52

Шинэ гэрээгээр аялах нь 37:27

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Тесалоник

Үзсэн: 21 | 5/14-нд, 14:53

Шинэ гэрээгээр аялах нь 42:52

Шинэ гэрээгээр аялах нь

1 Тимот

Үзсэн: 23 | 5/18-нд, 14:06

Шинэ гэрээгээр аялах нь 42:18

Шинэ гэрээгээр аялах нь

2 Тимот

Үзсэн: 20 | 5/18-нд, 14:07

Шинэ гэрээгээр аялах нь 43:12

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Тит

Үзсэн: 18 | 5/18-нд, 14:08

Шинэ гэрээгээр аялах нь 35:0

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Филемон

Үзсэн: 21 | 5/18-нд, 14:08

Шинэ гэрээгээр аялах нь 42:22

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Еврей 1

Үзсэн: 33 | 8/20-нд, 16:55

Шинэ гэрээгээр аялах нь 39:17

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Еврей 2

Үзсэн: 33 | 8/20-нд, 16:56

Шинэ гэрээгээр аялах нь 43:28

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Иаков

Үзсэн: 21 | 8/20-нд, 16:58

Шинэ гэрээгээр аялах нь 40:55

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Петр

Үзсэн: 21 | 8/20-нд, 16:59

Шинэ гэрээгээр аялах нь 42:58

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Иоханы захидлууд

Үзсэн: 32 | 8/20-нд, 17:00

Шинэ гэрээгээр аялах нь 37:36

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Илчлэлт

Үзсэн: 23 | 8/20-нд, 17:00

Шинэ гэрээгээр аялах нь 30:55

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Дүгнэлт

Үзсэн: 30 | 8/20-нд, 17:01

2018 оны 03 сарын 29

Шинэ гэрээгээр аялах нь

Библийн ном

Хамгийн олон хэл дээр орчуулагдаж, 

Хамгийн олон хувь хэвлэгдэж, 

Хамгийн олон хүн уншсан, 

Бүх цаг үеийн шилдэг борлуулалтаар тэргүүлдэг Библийн "Шинэ гэрээ" номын цуврал хичээлийг "Эмонг Үнэт Өв" продакшны албан ёсны эрхтэйгээр танилцуулж байна. 

"Орчлон ертөнцийг бүтээсэн амьд Бурханыг таньж мэдэн, Түүний илгээсэн Аврагч Есүс Христийг таньж мэдэх нь Мөнхийн Амь мөн." 

 

Copyright 2018 онСэтгэгдэлүүд
  • Burhanaar Yroogdsonnegen | 2020 оны 12 сарын 19 IP: 112.151.187.182

    Mash iheer iveegdseer bgaa bayrlalaa

  • Burhanaar Yroogdsonnegen | 2020 оны 12 сарын 19 IP: 112.151.187.182

    Huuchin gereegeer aylahui hiigdvel bur goy.

Сэтгэгдэл