2018 оны 04 сарын 02

Есүс кино

Есүс Христийн сургаал маш энгийн байдлаар хэрхэн эхэлснийг Библийн дөрвөн өгүүлэлд харуулсан байдаг. Тэрхүү дөрвөн өгүүлэл үндсэндээ өөр өөр үйл явдлын тухай өгүүлнэ. "Лукын бичсэн өгүүлэл"-ээс үндэслэн хийсэн баримтат кино. 

"Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм" 

Иохан 3:16.

 

"Монгол Кампус Крусейд фор Крайст" байгууллагын албан ёсны эрхтэй 

Copyright 2018 он 

 

 Сэтгэгдэлүүд
  • 99654847 | 2019 оны 04 сарын 08 IP: 103.212.116.79

    Энэ яг хэдэн онд хийгдсэн кино вэ?

Сэтгэгдэл