2018 оны 04 сарын 06

Ертөнцийг үзэх бүтээлийн онол баримтлал

Ертөнцийг үзэх үзэл гэдэг нь үндсэндээ гариг ертөнц, од эрхэс, үзэгдэх хийгээд үл үзэгдэх зүйлсийн үүсэл гарал, эх сурвалж, үргэлжлэл болон ирээдүйн тухай асуудал юм. Энэхүү үзлийг хөнддөг талбар бол шашин, шинжлэх ухаан , итгэл үнэмшил юм. Та энэ талаар дэлгэрэнгүйг энэхүү хичээлээс авч үзнэ үү.  Сэтгэгдэл