2018 оны 04 сарын 27

Эерэг хандлага

"Гэрэлт-Амьд Үг" чуулган

Филиппой 1:12-30

Бидний өмнө алхсан итгэлийн ах Паулын амьдралаас хэрхэн нөхцөл байдлаас үл хамааран Эзэн дотор баяр хөөртэй байхыг суралцацгаая. Ямар ч тохиолдолд амьдралынхаа асуудал, бэрхшээлүүдийг Эзэн Есүс Христийн өнцгөөс итгэлийн нүдээр олж харцгаая. Тэгж чадвал бид эрч хүч, баяр жаргал, урам зоригоо хулгайд алдахгүй байх болно. Тэгвэл үүнийг хэрэгжүүлэх гурван алхам нь:

  1. Эерэг хандлага
  2. Сонголт ба шийдвэр
  3. Амьдралын зорилго дээрээ төвлөрөх байдалСэтгэгдэл