2018 оны 05 сарын 11

"Өөрчлөгдсөн Үе" Конференц

Өсвөр залуучуудад хандсан номлолууд

"Өөрчлөгдсөн Үе" Конференц 

Монголын Бурханы Чуулганы дэргэдэх "Өөрчлөгдсөн Үе" Өсвөр Залуусын Үйлчлэлээс зохион байгуулдаг энэхүү конференц энэ удаа 2018 оны 4 сарын 26-28 өдрүүдэд болж өндөрлөлөө. Эдгээр өдрүүдэд олон өсвөр залуус амьдралдаа эрс өөрчлөлт хийх шийдвэр гаргаж, энэ 1 жилийн хугацаанд 3 найздаа сайн мэдээ хуваалцан дагалдуулах шийдвэр гаргав. Энэ удаагийн конференцоор 13/30 цонх буюу 13-аас 30 наснхыханд сайн мэдээг гэрчлэх хөдөлгөөнийг эхлүүлэх, Тимотын үеийнхэнийг босгох шийдвэрт өсвөр залуусыг уриаллаа. Та бүхэн 2018 оны конференцэд өсвөр залуучуудад хандан номлосон багш нарын номлолтой танилцана уу. Сэтгэгдэл