2018 оны 09 сарын 17

"Тэнгэрлэг Хүн" Янг ах

Ярилцлага

"Тэнгэрлэг Хүн" номоороо олны танил болсон Хятадын газар доогуурх чуулганы удирдагч, шоронд олон удаа хоригдон, гайхамшгаар суллагдан өдгөө Герман улсын иргэн болж "Иерусалим руу буцах нь" хөдөлгөөнд үйлчлэл хийж байгаа Янг ахтай хийсэн бичлэгийг толилуулж байна. Бид дараахь 5 асуултын дагуу ярилцлага авсан бөгөөд та бүхнийг урамшуулна гэдэгт итгэлтэй байна. 

1. “Иерусалим руу буцах нь” /Back to Jerusalem/ хөдөлгөөний онцлог болон өнөөгийн байдлын талаар танилцуулна уу?

2. Та өөрөө Хятад улсад хөл тавих боломжгүй байх. Тэгвэл Хятад дахь үйлчлэлийн багт хэрхэн үйлчилж, урамшуулж, хамтран ажиллаж байна вэ?

3. “Иерусалим руу буцах нь” хөдөлгөөн дэлхийн хамгийн хүнд нөхцөлд буй Хойд Солонгос, Ойрхи дорнод гэх мэт Христитгэлд хаалттай орнуудад сайнмэдээ тараадаг. Тэгвэл эдгээр орнуудад сайн мэдээг үр дүнтэй тарааж байгаа нууц юу вэ?

4. Сайнмэдээний энэхүү үйлчлэлд Монголын Христийн бие хамтрах ямар нөөц боломж байна гэж та харж байна вэ?

5. Сүүлийн асуултыг танд нээлттэй үлдээе.

 



Сэтгэгдэл