2018 оны 11 сарын 17

Библи суурьтай илгээлтийн зарчим

Цуврал 1-4

Библи суурьтай илгээлт гэж юу вэ?

Библи суурьтай илгээлтийн зарчим гэж юу вэ? 

Дээрх асуултын талаар Бичээсийн дагуу хэрхэн зөв ойлголттой болох талаар "Бурхантын Есүс" чуулганы пастор Д.Бат-Эрдэнэ тантай хуваалцах болно. Сэтгэгдэл