2018 оны 01 сарын 11

Түүхийн сувдан хэлхээ

Монгол түмэндээ түүхийн үндэслэл сайтайгаар Сайн Мэдээг хүргэх хандлага чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор Монгол Ардын домог үлгэрүүдийг Христитгэлтэй уялдуулж харьцуулсан хичээлийг хүргэж байна. Манай ард түмэнд Бурхан бүх цаг үеийн туршид Өөрийгөө болон Өөрийн Хүү Есүс Христийн талаар тасралтгүй таниулсаар ирсэн түүхийг цувуулж бичвэл яг л “хүзүүний үнэт гоёл” - үнэт сувдан хэлхээ мэт харагдах ажгуу. Сэтгэгдэл