2019 оны 01 сарын 07

Тодд Жонсонтой хийсэн ярилцлага

Ярилцлага

АНУ-ын "Горден- Конвелл" Теологийн сургуулийн дэргэдэх Глобал Христитгэлийн Судалгааны Төвийн захирал Лектор Тодд Жонсон: 

Тодд Жонсон нь Христитгэлийн тархалт судалгааны нэр хүндтэй судлаачдын нэг бөгөөд эрдэм шинжилгээний олон бүтээлд оролцсон туршлагатай дэлхийд танигдсан хүн юм. 

1. "Монголчууд Христитгэлийг харийн шашин гэж үздэг ч тэртээ 800 жилийн өмнө Монгол овог аймгуудад Христитгэчид байсан. Дорнын чуулганы талаар илүү дэлгэрэнгүйг судалгааны үр дүнгээс цухас танилцуулна уу?"

2. "Азийн дийлэнхи үндэстнүүдийн соёлд гүн ухааны онол шингэсэн байдаг. Гэтэл Монгол улс тэднээс ялгаатай нь нүүдэлчин соёлтой ард түмэн. Тэгвэл Ази соёлд Библийг уялдуулах таны судалгаа Монголын хөрсөнд хир буух вэ?"

3. "Буддизм болон Бөө мөргөл зонхилдог ийм оронд сайнмэдээг хамгийн үр дүнтэй хүргэх арга нь юу вэ?"

4. "Таны хийсэн дэлгэрэнгүй судалгаагаар бид Христитгэлийн яг ямар эрин үед амьдарч байна вэ?"Сэтгэгдэл