2019 оны 04 сарын 03

БИБЛИД СУУРИЛСАН ХҮҮХДИЙН ЭРХ БА ХАМГААЛАЛ

"Хүүхэд Хамгаалал" гэдэг зөвхөн улсын эсвэл мэргэжлийн байгууллагын хийдэг ажил биш юм. 1990 онд Монголд чуулган таригдаж эхэлсэн цагаас хойш чуулганы үйлчлэлийн нэг хэсэг нь "Хүүхэд Хамгаалал" байж ирсэн билээ.

Яагаад гэвэл орхигдож, зовж шаналсан хүмүүс хаана хамгийн их очдог байсан бэ? Чуулганд л ирдэг байсан.

Тиймээс Христитгэлт бидний заавал мэдэх хэрэгтэй мэдээлэл энд бий.Сэтгэгдэл