2019 оны 04 сарын 10

"Библийн Сургалтын Төв"-ийн төгсөгчдийн семинар

"Арвин Ургац Илгээлт" Христийн чуулганы тэргүүн ахлагч, "Библийн Сургалтын Төв"-ийн (UBTC) захирал Г.Лувсангомбо - "Христэч Удирдагчийн Дэг Сахилга"

"Бэтаны Ургац" чуулганы пастор, "Библийн Сургалтын Төв"-ийн (UBTC) багш  Ц.Төгөлдөр - "Христитгэл ба Цахим хэрэглээ"

"Бэтаны Ургац" чуулганы пастор Ц.Түвшинтөгс - "Христэч Удирдлага"Сэтгэгдэл