2019 оны 05 сарын 08

Крис Райттай хийсэн ярилцлага

Ярилцлага

Асуулт 1: Та библийн онолын судлагдахуунуудыг өөрийн амьдралд хэрэгжүүлдэг дадал, зуршлаасаа хуваалцана уу?

Асуулт 2: Та “Хуучин Гэрээний Эдийн Засгийн Ёсзүй” гэдэг сэдвээр мэргэшсэн гэж сонссон. Энэхүү ёсзүй нь өнөөгийн итгэгч бидэнд  ямар ач холбогдолтой вэ? 

Асуулт 3: Та “Лайнхам” үйлчлэлийн талаар товч хуваалцана уу?  Монголын Христийн биетэй хэрхэн хамтран ажиллаж байна вэ? 

Асуулт 4: Та Монголын Христитгэгчдэд  хандан юу хэлмээр байна вэ?Сэтгэгдэл