2019 оны 06 сарын 12

Давид Күүктэй хийсэн ярилцлага

Ярилцлага

Асуулт 1: Кино урлагтай холбогдсон түүхээсээ хуваалцсан уу?

Асуулт 2: Кино урлагаар дамжуулан сайнмэдээг хуваалцах нь ямар ач холбогдолтой вэ?

Асуулт 3: Таны харж байгаараар Монголд кино урлаг ямар түвшинд байна вэ?

Асуулт 4: Монголд хийгдэж буй киноныхоо тухай хуваалцана уу?

Асуулт 5: Сүүлчийн асуултыг өөрт тань үлдээе.Сэтгэгдэл