2019 оны 09 сарын 25

Morning Coffee - 2019.09.25

Дэд хууль 10:12 АБ2013

Morning Coffee

Өглөө бүрийг библийн үгтэй хамт жилийн 365 хоног аялах дугаарыг танд толилуулж байна. Мөн энэхүү дугаараар дамжуулан танд дараах зүйлийг уриалж байна. Бид өглөө босоод кофе уудаг соёлд хурдацтай дасан зохицож байгаа билээ. Тэгвэл өглөө бүр та амттай кофегоо уудаг шиг нэг гартаа кофегоо бариад нөгөө гартаа Бурханы үг буюу библийг дэлгээстэй байлгаад бидэнтэй хамт Эзэний өмнө цаг гаргаасай гэж хүсч байна. 

"Таны үг миний хөл дэх дэнлүү, Миний зам дахь гэрэл." Дуулал 119:105Сэтгэгдэл