2019 оны 12 сарын 23

Morning Coffee- Хүлээлт-2019.12.23

АБ 2013 Лук 21 бүлэг

Morning Coffee- Хүлээлт-Христмас баярт зориулсан онцгой дугаарууд

Өглөө бүрийг библийн үгтэй хамт жилийн 365 хоног аялах дугаарыг танд толилуулж байна. Мөн энэхүү дугаараар дамжуулан танд дараах зүйлийг уриалж байна. Бид өглөө босоод кофе уудаг соёлд хурдацтай дасан зохицож байгаа билээ. Тэгвэл өглөө бүр та амттай кофегоо уудаг шиг нэг гартаа кофегоо бариад нөгөө гартаа Бурханы үг буюу библийг дэлгээстэй байлгаад бидэнтэй хамт Эзэний өмнө цаг гаргаасай гэж хүсч байна. 

"Таны үг миний хөл дэх дэнлүү, Миний зам дахь гэрэл." Дуулал 119:105Сэтгэгдэл