2018 оны 01 сарын 24

Дагалдагчийн үнэт зүйл

Есүс Эзэн маань Христитгэгч биднийг өөрийн дагалдагч байхаар дуудсан билээ. Тэгвэл дагалдагчдад байх ёстой үнэ цэнэ юу вэ? Дагалдагчдад байдаг 9 үнэт зүйлс юу болох талаар та энэхүү 10 цуврал хичээлээр үзэх болно.    Сэтгэгдэлүүд
  • 99945067 | 2018 оны 02 сарын 03 IP: 202.179.31.124

    Баярллаа!

Сэтгэгдэл