Үйлчлэл: "Бэтаны Ургац"  Христийн чуулганы пастор, "UBTC" Библийн Сургуулийн багш, "Монгол Чуулганы Үндэсний Зөвлөл"- ийн гишүүн

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд

Боловсрол: M.Div, Теологийн бакалавр, 

Шигтгээ үг: "Би Бурханд дуулгавартай байдлыг ямар ч ашгаас илүүд үзнэ."

Алсын хараа, зорилго: Чуулганыг босгох, Эзэнд насан туршдаа үйлчлэх

Дагнан заадаг хичээл: "Христчин удирдлага", "Залуучууд, алсын хараа, хүсэл, зорилго", "Библийн номууд" 

Ц. Төгөлдөр

Ц. Төгөлдөр
Бөө мөргөлийн талаар
Үзсэн 6558 | 2018 оны 03 сарын 09