Үйлчлэл "Хайрын Ургац" чуулганы туслах 

Боловсрол: "МУБИС,  Япон хэлний орчуулагч бакалавр", "ШУТИС, Япон орон судлалын магистр", "Монгол HOME, Христчин гэр бүлийн зөвлөгч"

Гэр бүл: Нөхөр, 4 хүүхэд

Итгэлд ирсэн он: 2005

Албан газар: 2017 ~ "Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхдүүдийн Эцэг Эхийн Холбоо"-нд Сэтгэл зүйч

2013-2017  Амгалан ДЗ-ийн төслийн хүрээнд "Амгалан Цогцолбор" сургуулийн сэтгэл зүйн алба

2009-2011  Амгалан ДЗ-ийн төслийн хүрээнд Амгалан "12-р хороо"-ны гэр бүлийн зөвлөгөөний төвд зөвлөгч 

Алсын хараа: Монгол гэр бүл рүү чиглэсэн үйлчлэл 

Д. Алтанцэцэг

Д. Алтанцэцэг
Гэрлэлтээс гадуурх харилцаа
Үзсэн 3079 | 2018 оны 01 сарын 24