Албан газар: "АFА" Академийн гүйцэтгэх захирал 

Боловсрол: Эрх зүйч, төрийн удирдлагын магистр 

Гэр бүл: Эхнэр, 6 хүүхэд 

Алсын хараа: Өөрчлөгдсөн Монгол

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: Амьдралын луужин 

Дагнан заадаг хичээл: Хувь Хүний Хөгжил, удирдлага, санхүү 

 

Ш. Амартүвшин

Ш. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.01.01
Үзсэн 1255 | 2018 оны 01 сарын 01
Ш. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.01.02
Үзсэн 773 | 2018 оны 01 сарын 02
Ш. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.01.03
Үзсэн 1089 | 2018 оны 01 сарын 03
Ш. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.01.04
Үзсэн 717 | 2018 оны 01 сарын 04
Ш. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.01.05
Үзсэн 790 | 2018 оны 01 сарын 05
Ш. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.01.08
Үзсэн 979 | 2018 оны 01 сарын 08