Үйлчлэл: "Тэнгэрийн Хаанчлал" чуулганы ахлах пастор 

Теологийн зэрэг: Библийн Сургууль /В.А/

Боловсрол: ШУТИС, Физик холбооны инженер /М.А/

Гэр бүл: Эхнэр, 1 хүүхэд 

Бусад: "Теологийн Өргөтгөсөн Сургууль"-ийн Удирдах Зөвлөлийн Тэргүүн 

Ажиллуулдаг сошиал медиа URL: www.facebook.com/groups/FatherSonHolySpirit.mn/

Шигтгээ үг: "Халуун хайрыг олшруул, харин бүү оршуул"

 

Х. Охио

Х. Охио
Morning Coffee-2018.01.29
Үзсэн 968 | 2018 оны 01 сарын 30
Х. Охио
Morning Coffee-2018.01.30
Үзсэн 875 | 2018 оны 01 сарын 30
Х. Охио
Morning Coffee-2018.01.31
Үзсэн 836 | 2018 оны 01 сарын 31
Х. Охио
Morning Coffee-2018.02.01
Үзсэн 921 | 2018 оны 02 сарын 02
Х. Охио
Morning Coffee-2018.02.02
Үзсэн 898 | 2018 оны 02 сарын 03