Үйлчлэл: "1-р Цуглаан" -ы пастор, "ДИА албан бус сургалтын багш" 

Боловсрол: UBTC бакалавр, теологийн магистрант 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд 

Алсын хараа: Эзэний чуулганы зөв, сайн суурь тавих 

Дагнан заадаг хичээл: Хуучин Гэрээ 

 

 

Ч. Бат-Эрдэнэ

Ч. Бат-Эрдэнэ
Чимээгүй цаг
Үзсэн 7710 | 2018 оны 02 сарын 19