Үйлчлэл: "Гэрэлтхот" чуулганы туслах пастор 

Албан газар: "Ариун Бичээс Нийгэмлэг" СМО төслийн хянагч, орчуулагч 

Боловсрол: Биологийн ухааны доктор PhD

Шигтгээ үг: "Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ"

Хараа зорилго: Христийг тунхаглах, библи орчуулах 

Хэвлүүлсэн ном товхимол: 7 ном 

Дагнан заадаг сургалт: "Итгэл хамгаалал", "Бүтээлийн онол"

В. Дүгэрмаа

В. Дүгэрмаа
Morning Coffee-2018.02.15
Үзсэн 518 | 2018 оны 02 сарын 15
В. Дүгэрмаа
Morning Coffee-2016.02.16
Үзсэн 555 | 2018 оны 02 сарын 16
В. Дүгэрмаа
Ертөнцийг үзэх бүтээлийн онол баримтлал
Үзсэн 5095 | 2018 оны 04 сарын 06
В. Дүгэрмаа
Morning Coffee - 2020.09.14
Үзсэн 175 | 2020 оны 09 сарын 28
В. Дүгэрмаа
Morning Coffee - 2020.09.15
Үзсэн 119 | 2020 оны 09 сарын 28
В. Дүгэрмаа
Morning Coffee - 2020.09.16
Үзсэн 115 | 2020 оны 09 сарын 28