Үйлчлэл: "Баярын мэдээ" чуулганы пастор, "Христитгэл Судлалын Хүрээлэн"-гийн үүсгэн байгуулагч 

 

Ж. Пүрэвдорж

Ж. Пүрэвдорж
Ром ном
Үзсэн 1915 | 2018 оны 02 сарын 28