Үйлчлэл: "Амьд Үг" чуулганы тэргүүн пастор

Боловсрол: ОХУ-ын "Магтаал" Библийн Сургууль 

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэдтэй 

Итгэлд ирсэн огноо: 1992 он 

Хараа зорилго: Бурханы сүр жавхлант чуулганыг байгуулах 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: "Хэзээ ч бүү бууж өг", "Эрх мэдэл" 

Л. Батболд

Л. Батболд
Дагалдагчийн үнэт зүйл
Үзсэн 5710 | 2018 оны 01 сарын 24