Үйлчлэл: "Христийн Үг Илгээлтийн Чуулган"-ы пастор, "Христийн Үг Сайн Үйлсийн Хөдөлгөөн" НҮТБ, Захирал 

Боловсрол: Бакалавр 

Шигтгээ үг: Би сайн мэдээнээс ичихгүй. 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд 

Хараа зорилго: Бурханы хаанчлал, Христийн биед Ариун Сүнсний хүч чадлаар үйлчлэх 

Дагнан заадаг хичээл: Дотоод эдгэрэл, чөлөөлөлт, сургалт 

С. Цогтбаяр

С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.05
Үзсэн 405 | 2018 оны 03 сарын 05
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.06
Үзсэн 522 | 2018 оны 03 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.07
Үзсэн 458 | 2018 оны 03 сарын 07
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.09
Үзсэн 528 | 2018 оны 03 сарын 09
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.05
Үзсэн 529 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.06
Үзсэн 360 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.07
Үзсэн 387 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2018.11.08
Үзсэн 424 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2018.11.09
Үзсэн 560 | 2018 оны 11 сарын 13
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.08
Үзсэн 634 | 2019 оны 04 сарын 08
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.09
Үзсэн 462 | 2019 оны 04 сарын 09
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.11
Үзсэн 712 | 2019 оны 04 сарын 11
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.10
Үзсэн 568 | 2019 оны 04 сарын 10
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.12
Үзсэн 589 | 2019 оны 04 сарын 12