Үйлчлэл: "Христийн Үг Илгээлтийн Чуулган"-ы пастор, "Христийн Үг Сайн Үйлсийн Хөдөлгөөн" НҮТБ, Захирал 

Боловсрол: Бакалавр 

Шигтгээ үг: Би сайн мэдээнээс ичихгүй. 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд 

Хараа зорилго: Бурханы хаанчлал, Христийн биед Ариун Сүнсний хүч чадлаар үйлчлэх 

Дагнан заадаг хичээл: Дотоод эдгэрэл, чөлөөлөлт, сургалт 

С. Цогтбаяр

С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.05
Үзсэн 552 | 2018 оны 03 сарын 05
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.06
Үзсэн 829 | 2018 оны 03 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.07
Үзсэн 574 | 2018 оны 03 сарын 07
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.09
Үзсэн 866 | 2018 оны 03 сарын 09
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.05
Үзсэн 647 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.06
Үзсэн 459 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.07
Үзсэн 544 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2018.11.08
Үзсэн 527 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2018.11.09
Үзсэн 889 | 2018 оны 11 сарын 13
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.08
Үзсэн 773 | 2019 оны 04 сарын 08
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.09
Үзсэн 591 | 2019 оны 04 сарын 09
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.11
Үзсэн 877 | 2019 оны 04 сарын 11
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.10
Үзсэн 700 | 2019 оны 04 сарын 10
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.12
Үзсэн 939 | 2019 оны 04 сарын 12