Үйлчлэл: "Мөрөөдөл ба Хайр" чуулганы пастор, "Аавын Сургууль"-ийн лектор 

Боловсрол: Теологийн бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд

Алсын хараа: Залуучуудын төв байгуулан үйлчлэх 

Шигтгээ үг: "Өөрийгөө бүү гол. Итгэлтэй бай."

Дагнан заадаг хичээл: "Алдагдсан тэнгэрлэг хэлээ сэргээхүй", "Нөхөрлөлийн гараа сунгаарай", 

В. Чингэсбаатар

В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.12
Үзсэн 591 | 2018 оны 03 сарын 12
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.13
Үзсэн 472 | 2018 оны 03 сарын 13
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.14
Үзсэн 440 | 2018 оны 03 сарын 14
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.15
Үзсэн 567 | 2018 оны 03 сарын 15
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.16
Үзсэн 440 | 2018 оны 03 сарын 16
В. Чингэсбаатар
Загалмайн зовлонг дурсахуй
Үзсэн 1047 | 2018 оны 03 сарын 20
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.01
Үзсэн 634 | 2019 оны 04 сарын 01
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.02
Үзсэн 433 | 2019 оны 04 сарын 02
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.03
Үзсэн 440 | 2019 оны 04 сарын 03
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.04
Үзсэн 726 | 2019 оны 04 сарын 04
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.05
Үзсэн 603 | 2019 оны 04 сарын 05