Үйлчлэл: "Мөрөөдөл ба Хайр" чуулганы пастор, "Аавын Сургууль"-ийн лектор 

Боловсрол: Теологийн бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд

Алсын хараа: Залуучуудын төв байгуулан үйлчлэх 

Шигтгээ үг: "Өөрийгөө бүү гол. Итгэлтэй бай."

Дагнан заадаг хичээл: "Алдагдсан тэнгэрлэг хэлээ сэргээхүй", "Нөхөрлөлийн гараа сунгаарай", 

В. Чингэсбаатар

В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.12
Үзсэн 886 | 2018 оны 03 сарын 12
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.13
Үзсэн 587 | 2018 оны 03 сарын 13
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.14
Үзсэн 542 | 2018 оны 03 сарын 14
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.15
Үзсэн 871 | 2018 оны 03 сарын 15
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee-2018.03.16
Үзсэн 777 | 2018 оны 03 сарын 16
В. Чингэсбаатар
Загалмайн зовлонг дурсахуй
Үзсэн 1230 | 2018 оны 03 сарын 20
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.01
Үзсэн 973 | 2019 оны 04 сарын 01
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.02
Үзсэн 761 | 2019 оны 04 сарын 02
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.03
Үзсэн 562 | 2019 оны 04 сарын 03
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.04
Үзсэн 891 | 2019 оны 04 сарын 04
В. Чингэсбаатар
Morning Coffee - 2019.04.05
Үзсэн 939 | 2019 оны 04 сарын 05