Үйлчлэл: “Үнэнийг үг” чуулганы үүсгэн байгуулагч

Боловсрол: - АНУ, Даллас Теологийн Их Сургуулийн Теологийн магистрантур

                      - АНУ, Христэч-үйлчлэлийн Саммит Олон Улсын Сургуулийн диплом

                      - МУ, СЭЗИС-ийн Бизнесийн удирдлагын бакалавр
 

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

 

 

Ж. Чинзориг

Ж. Чинзориг
Morning Coffee-2018.03.19
Үзсэн 741 | 2018 оны 03 сарын 19
Ж. Чинзориг
Morning Coffee-2018.03.20
Үзсэн 799 | 2018 оны 03 сарын 20
Ж. Чинзориг
Morning Coffee-2018.03.21
Үзсэн 672 | 2018 оны 03 сарын 21
Ж. Чинзориг
Morning Coffee-2018.03.22
Үзсэн 560 | 2018 оны 03 сарын 22
Ж. Чинзориг
Morning Coffee-2018.03.23
Үзсэн 714 | 2018 оны 03 сарын 23