Үйлчлэл: "Амьд Үг Багануур" чуулганы пастор, илгээлтийн эзэн 

Боловсрол: Бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Алсын хараа: "Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг байгуулах" 

Дагнан заадаг хичээл: Зан чанарын хичээл 

Шигтгээ үг: "Надад хүчийг өгөгч Түүгээр би бүгдийг хийж чадна."

Б. Ууганбаяр

Б. Ууганбаяр
Morning Coffee-2018.04.02
Үзсэн 569 | 2018 оны 04 сарын 02
Б. Ууганбаяр
Morning Coffee-2018.04.03
Үзсэн 598 | 2018 оны 04 сарын 03
Б. Ууганбаяр
Morning Coffee-2018.04.04
Үзсэн 489 | 2018 оны 04 сарын 04
Б. Ууганбаяр
Morning Coffee-2018.04.05
Үзсэн 610 | 2018 оны 04 сарын 05
Б. Ууганбаяр
Morning Coffee-2018.04.06
Үзсэн 547 | 2018 оны 04 сарын 06