Үйлчлэл: "Итгэлийн Зам Дорнод" чуулганы пастор 

Боловсрол: Теологийн бакалавр 

Гэр бүл: Эхнэр, 5 хүүхэд 

Алсын хараа: Илгээлтийн хөдөлгөөн өрнүүлэх, чуулган тарих 

Шигтгээ үг: Гоё харагдах гэж амьдарснаас гоё амьдрах нь сайхан

Г. Гантулга

Г. Гантулга
Morning Coffee-2018.04.09
Үзсэн 555 | 2018 оны 04 сарын 09
Г. Гантулга
Morning Coffee-2018.04.10
Үзсэн 509 | 2018 оны 04 сарын 10
Г. Гантулга
Morning Coffee-2018.04.11
Үзсэн 443 | 2018 оны 04 сарын 12
Г. Гантулга
Morning Coffee-2018.04.12
Үзсэн 507 | 2018 оны 04 сарын 12
Г. Гантулга
Morning Coffee-2018.04.13
Үзсэн 522 | 2018 оны 04 сарын 13