Албан газар: "Focus on the Family Global"  Ази тивийг хариуцсан захирал

"Bukit Bintang" хөвгүүдийн бага сургуулийн ТУЗ-ын гишүүн

Үйлчлэл: Малайзын "Petaling Jaya Gospel Hall" чуулганы ахлагч  

Боловсрол: Барилгын инженер 

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Хэвлүүлсэн ном товхимол: “Parenting-A Roller Coaster Experience”

 

 

Lee Wee Min

Lee Wee Min
Хүчирхэг гэр бүлийг байгуулах нь
Үзсэн 1901 | 2018 оны 04 сарын 12