Үйлчлэл: "Ерөөлт найдвар" чуулганы туслах пастор

Боловсрол: Христчин Удирдлагын Теологийн Бакалавр 

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд

Итгэлд ирсэн он: 1997 он

Бусад үйлчлэл: "Монголын Бурханы Чуулганы МБЧ Өсвөр Залуучуудын Үйлчлэлийн Удирдагч",  "МБЧ-ны Библи Сургуулийн ТУЗ-ын гишүүн",  "МЭЭ-ийн дэргэдэх ӨЗҮА-ын гишүүн", "Хаанчлалын Удирдлага Судалгааны Төвийн багш"

Судалгааны ажил: "Монгол менталитет"  /Хичээлийн эх сурвалж- Үндэстнүүдийг дагалдуулах нь Дарроу Миллер, Ядуустай хамт алхах нь Бриант Л. Миарс, Иргэншлийн замд Монголын соёлын альманах Б. Цэнддоо, Монгол Менталитэт нийтлэл Д. Ганхуяг/

Б. Төмөрчөдөр

Б. Төмөрчөдөр
Христийн сургаалиар ерөөгдөхүй
Үзсэн 3137 | 2018 оны 01 сарын 11
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee-2018.03.26
Үзсэн 840 | 2018 оны 03 сарын 26
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee-2018.03.27
Үзсэн 653 | 2018 оны 03 сарын 27
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee-2018.03.28
Үзсэн 784 | 2018 оны 03 сарын 28
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee-2018.03.29
Үзсэн 836 | 2018 оны 03 сарын 29
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee-2018.03.30
Үзсэн 768 | 2018 оны 03 сарын 30
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee - 2019.03.25
Үзсэн 1079 | 2019 оны 03 сарын 25
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee - 2019.03.26
Үзсэн 847 | 2019 оны 03 сарын 26
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee - 2019.03.27
Үзсэн 694 | 2019 оны 03 сарын 27
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee - 2019.03.29
Үзсэн 641 | 2019 оны 03 сарын 29
Б. Төмөрчөдөр
Morning Coffee - 2019.03.28
Үзсэн 804 | 2019 оны 03 сарын 28