Үйлчлэл: "Амьд Үг Хөвсгөл" чуулганы пастор

Албан газар: "Хөвсгөл Мөрөн Гэр Бүлийн Радио 104.5", эрхлэгч

Боловсрол: Библийн сургууль 

Шигтгээ үг: "Уучлагдахын баяр хөөрөөс ч илүүтэй, уучлахын баяр хөөрийг мэдэрцгээе." 

 

Д. Бэхбат

Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.16
Үзсэн 807 | 2018 оны 04 сарын 17
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.17
Үзсэн 843 | 2018 оны 04 сарын 17
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.18
Үзсэн 835 | 2018 оны 04 сарын 18
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.19
Үзсэн 526 | 2018 оны 04 сарын 19
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.20
Үзсэн 937 | 2018 оны 04 сарын 20