Үйлчлэл: "Амьд Үг Хөвсгөл" чуулганы пастор

Албан газар: "Хөвсгөл Мөрөн Гэр Бүлийн Радио 104.5", эрхлэгч

Боловсрол: Библийн сургууль 

Шигтгээ үг: "Уучлагдахын баяр хөөрөөс ч илүүтэй, уучлахын баяр хөөрийг мэдэрцгээе." 

 

Д. Бэхбат

Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.16
Үзсэн 583 | 2018 оны 04 сарын 17
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.17
Үзсэн 619 | 2018 оны 04 сарын 17
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.18
Үзсэн 582 | 2018 оны 04 сарын 18
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.19
Үзсэн 444 | 2018 оны 04 сарын 19
Д. Бэхбат
Morning Coffee-2018.04.20
Үзсэн 695 | 2018 оны 04 сарын 20