Библийн Сургалтын Төв

Библийн сургалтын төв нь 1995 онд байгуулагдан өнөөг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд магистр, бакалавр, сертификатын шатны хөтөлбөрүүдээр олон арван ахлагч, пастор, нийгмийн ажилтан нарыг бэлтгэн гаргаж байгаа билээ.

Сургуулийн онцлог

  • Олон урсгал чиглэлүүдийг багтаасан 50 гаруй цуглааны итгэгчид суралцдаг.
  • Монгол багш ажилдчаас гадна олон улсын багш нар ажилладаг.
  • Азийн Теологийн Холбооны магадлан итгэмжлэл хүртсэн.

Боловсролын этос

  • Суралцагч хамт олныг бүрдүүлэх
  • Насан туршдаа суралцах-нөхөрлөх
  • Багш, ажилчид, оюутнууд бие биеэсээ суралцах
  • Оюуны, зүрхний болон гарын ур чадварыг олгоход чиглэх
  • Үйлчлэлд зохистой зан чанарыг суулгах

Библийн Сургалтын Төв (UBTC)

Библийн Сургалтын Төв (UBTC)
Чуулганы түүх
Үзсэн 4535 | 2018 оны 04 сарын 19
Библийн Сургалтын Төв (UBTC)
"Библийн Сургалтын Төв"-ийн төгсөгчдийн семинар
Үзсэн 2754 | 2019 оны 04 сарын 10