Үйлчлэл: "Шинэ Амьдрал" чуулганы пастор,

"Давидын Дуулал" магтаалын үйлчлэл 

Боловсрол: Теологийн магистрант 

Гэр бүл: Эхнэр, 1 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: Магтаал, өсвөр залуучууд 

Д. Маранлхам

Д. Маранлхам
Morning Coffee-2018.04.23
Үзсэн 617 | 2018 оны 04 сарын 23
Д. Маранлхам
Morning Coffee-2018.04.24
Үзсэн 673 | 2018 оны 04 сарын 24
Д. Маранлхам
Morning Coffee-2018.04.25
Үзсэн 783 | 2018 оны 04 сарын 25
Д. Маранлхам
Morning Coffee-2018.04.26
Үзсэн 730 | 2018 оны 04 сарын 27
Д. Маранлхам
Morning Coffee-2018.04.27
Үзсэн 483 | 2018 оны 04 сарын 27