Үйлчлэл: "Үүрдийн Гэгээ" чуулганы тэргүүн пастор

Албан газар: "Библийн Сургалтын Төв"-ийн хичээлийн эрхлэгч, багш

Боловсрол: МУИС,  Түүхийн ухааны докторант

- Сингапур Библийн Коллеж, M.Div. 

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: Чуулганы түүх, Системт теологи, Монголын түүх                      

Хэвлүүлсэн ном, товхимол:

2017 он -  Дорнын чуулганы түүх, Раббан Саума аяллын тэмдэглэл 

2016 он - Судалгааны арга зүй 

2015 он - Магтахад учир бий

2013 он - Амьдралын дүрүүд, Хүчирхэг хүн

2012 он - Авралын тайвшрал, Агуу Александр  

Г. Түмэнбаяр

Г. Түмэнбаяр
Системт Теологи
Үзсэн 4954 | 2018 оны 05 сарын 25
Г. Түмэнбаяр
Morning Coffee - 2020.02.24
Үзсэн 301 | 2020 оны 03 сарын 30
Г. Түмэнбаяр
Morning Coffee - 2020.03.04
Үзсэн 527 | 2020 оны 04 сарын 01