Үйлчлэл: "Гэрэлт-Амьд Үг" чуулганы пастор 

"YFC-Христийн төлөөх Залуус" ТББ,  захирал 

"МЭЭ Өсвөр Залуучуудын Үйлчлэлийн Алба", зохицуулагч 

Боловсрол: Теологийн бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 1 охин

Алсын хараа: Монгол чуулганы залуу үеийг гэрэлтүүлэх 

Дагнан заадаг хичээл: Залуучууд, сүнслэг тулаан, дотоод эдгэрэл, Бурханаар удирдуулах нь 

Шигтгээ үг: "Христийн төлөөх Монгол залуус - Монголын төлөөх Христийн залуус"

С. Содбаатар

С. Содбаатар
Эерэг хандлага
Үзсэн 2246 | 2018 оны 04 сарын 27
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.05.28
Үзсэн 462 | 2018 оны 05 сарын 29
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.05.29
Үзсэн 473 | 2018 оны 05 сарын 29
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.05.30
Үзсэн 455 | 2018 оны 05 сарын 31
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.05.31
Үзсэн 597 | 2018 оны 06 сарын 12
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.06.01
Үзсэн 472 | 2018 оны 06 сарын 12
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.06.04
Үзсэн 369 | 2018 оны 06 сарын 12
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.06.05
Үзсэн 530 | 2018 оны 06 сарын 12
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.06.06
Үзсэн 335 | 2018 оны 06 сарын 12
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.06.07
Үзсэн 562 | 2018 оны 06 сарын 12
С. Содбаатар
Morning Coffee-2018.06.08
Үзсэн 479 | 2018 оны 06 сарын 12