Үйлчлэл: "Эзэн Айсуй" чуулганы пастор,

"Чуулгануудын үйлчлэлд Солонгос хэлний орчуулагч" 

Боловсрол: "Harvest" Библийн Сургууль, магистр,

"Vine" Библийн Сургууль, бакалавр,

УБОУИСургууль, бизнес удирдлагын бакалавр 

Гэр бүл: Ганц бие 

Дагнан заадаг хичээл: Ариун асрын нууц 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: "Ариун асрын нууц" номыг Солонгосоос Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн 

Шигтгээ үг: Мараната

Н. Алтансувд

Н. Алтансувд
Morning Coffee-2018.05.01
Үзсэн 986 | 2018 оны 05 сарын 01
Н. Алтансувд
Morning Coffee-2018.05.02
Үзсэн 719 | 2018 оны 05 сарын 02
Н. Алтансувд
Morning Coffee-2018.05.03
Үзсэн 956 | 2018 оны 05 сарын 03
Н. Алтансувд
Morning Coffee-2018.05.04
Үзсэн 931 | 2018 оны 05 сарын 04