Үйлчлэл: "Бетел" чуулганы пастор 

Албан газар: "Найдварын Өргөө" ТББ-ын захирал 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд

Алсын хараа: Орхигдсон, хаягдсан, гэр оронгүй хүмүүст Эзэний хайр энэрлийг үзүүлэх, сүм чуулганыг байгуулах 

Дагнан заадаг хичээл: Дагалдагч 

Шигтгээ үг: Залуу насандаа хүсэл мөрөөдөлтэй, өтөл насандаа сайхан дурсамжтай амьдарцгаая

 

 

И. Ганбат

И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.07
Үзсэн 368 | 2018 оны 05 сарын 07
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.08
Үзсэн 371 | 2018 оны 05 сарын 08
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.09
Үзсэн 436 | 2018 оны 05 сарын 09
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.10
Үзсэн 289 | 2018 оны 05 сарын 10
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.11
Үзсэн 399 | 2018 оны 05 сарын 11
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.11
Үзсэн 351 | 2018 оны 06 сарын 12
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.12
Үзсэн 337 | 2018 оны 06 сарын 12
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.13
Үзсэн 349 | 2018 оны 06 сарын 14
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.14
Үзсэн 317 | 2018 оны 06 сарын 14
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.15
Үзсэн 287 | 2018 оны 06 сарын 15
И. Ганбат
Morning coffee 2019.02.25
Үзсэн 328 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee 2019.02.26
Үзсэн 343 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee - 2019.02.27
Үзсэн 344 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee - 2019.02.28
Үзсэн 288 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee - 2019.03.01
Үзсэн 268 | 2019 оны 03 сарын 19