Үйлчлэл: "Бетел" чуулганы пастор 

Албан газар: "Найдварын Өргөө" ТББ-ын захирал 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд

Алсын хараа: Орхигдсон, хаягдсан, гэр оронгүй хүмүүст Эзэний хайр энэрлийг үзүүлэх, сүм чуулганыг байгуулах 

Дагнан заадаг хичээл: Дагалдагч 

Шигтгээ үг: Залуу насандаа хүсэл мөрөөдөлтэй, өтөл насандаа сайхан дурсамжтай амьдарцгаая

 

 

И. Ганбат

И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.07
Үзсэн 833 | 2018 оны 05 сарын 07
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.08
Үзсэн 812 | 2018 оны 05 сарын 08
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.09
Үзсэн 675 | 2018 оны 05 сарын 09
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.10
Үзсэн 505 | 2018 оны 05 сарын 10
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.05.11
Үзсэн 886 | 2018 оны 05 сарын 11
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.11
Үзсэн 540 | 2018 оны 06 сарын 12
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.12
Үзсэн 730 | 2018 оны 06 сарын 12
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.13
Үзсэн 549 | 2018 оны 06 сарын 14
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.14
Үзсэн 532 | 2018 оны 06 сарын 14
И. Ганбат
Morning Coffee-2018.06.15
Үзсэн 727 | 2018 оны 06 сарын 15
И. Ганбат
Morning coffee 2019.02.25
Үзсэн 677 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee 2019.02.26
Үзсэн 722 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee - 2019.02.27
Үзсэн 725 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee - 2019.02.28
Үзсэн 544 | 2019 оны 03 сарын 19
И. Ганбат
Morning Coffee - 2019.03.01
Үзсэн 494 | 2019 оны 03 сарын 19