Хамрагддаг чуулган: "Cornerstone" ОУ-ын чуулган

Үйлчлэл: "Христитгэлт Эмч Нарын Холбоо"-ны УЗ-ийн гишүүн, "Монголын Эвангелийн Эвсэл"-ийн УЗ-ийн гишүүн

Албан газар: "Жей-Си-Эс" ОУБ-ын Стратеги, хяналтын ажиллагаа хариуцсан захирал

Боловсрол: Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны Их Эмч 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд

Шигтгээ үг: "Амийн усыг алтан аяганд хийж Ард түмэндээ барихсан, Мөнхийн үнэн үгсийг мөнгөн аяганд хийж Монгол түмэндээ өгөхсөн"

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: "Цорын ганц Бурхан"

Дагнан заадаг хичээл: "Түүхийн сувдан хэлхээ",  "Буддын шашинтнуудад сайн мэдээг дэлгэрүүлэх нь", "Монгол Улсын Анагаах Ухаан ба Эрүүл аж төрөх ёс"

Л. Алтанхуяг

Л. Алтанхуяг
Түүхийн сувдан хэлхээ
Үзсэн 4288 | 2018 оны 01 сарын 11
Л. Алтанхуяг
Morning Coffee - 2019.05.13
Үзсэн 1108 | 2019 оны 05 сарын 13
Л. Алтанхуяг
Morning Coffee - 2019.05:14
Үзсэн 621 | 2019 оны 05 сарын 14
Л. Алтанхуяг
Morning Coffee - 2019.05.15
Үзсэн 1027 | 2019 оны 05 сарын 15
Л. Алтанхуяг
Morning Coffee - 2019.05.16
Үзсэн 667 | 2019 оны 05 сарын 16
Л. Алтанхуяг
Morning Coffee - 2019.05.17
Үзсэн 892 | 2019 оны 05 сарын 17