Үйлчлэл:  "Авралын Давалгаа" байгууллагын гүйцэтгэх захирал 

                   Гэр бүлийн радио 104.5 Баримтат яриа нэвтрүүлгийн хөтлөгч

Гэр бүл:  Эхнэр, 3 охин

Алсын хараа: Нэгдмэл хаанчлал, хүчирхэг тэлэлттэй хаанчлалын төлөө дуудагдсан

Н. Амартүвшин

Н. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.06.18
Үзсэн 708 | 2018 оны 06 сарын 18
Н. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.06.19
Үзсэн 482 | 2018 оны 06 сарын 18
Н. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.06.20
Үзсэн 888 | 2018 оны 06 сарын 19
Н. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.06.21
Үзсэн 510 | 2018 оны 06 сарын 21
Н. Амартүвшин
Morning Coffee-2018.06.22
Үзсэн 875 | 2018 оны 06 сарын 22