Үйлчлэл: "Амьд Бүл" чуулганы ахлагч

Албан газар: "Ариун Бичээс Нийгэмлэг"-ийн "Стандарт Монгол Орчуулга" төслийн орчуулагч 

Боловсрол: Монгол хэл уран зохиолын багш 

Э. Содномцэрэн

Э. Содномцэрэн
Morning Coffee-2018.09.10
Үзсэн 1005 | 2018 оны 09 сарын 10
Э. Содномцэрэн
Morning Coffee-2018.09.11
Үзсэн 885 | 2018 оны 09 сарын 11
Э. Содномцэрэн
Morning Coffee-2018.09.12
Үзсэн 954 | 2018 оны 09 сарын 12
Э. Содномцэрэн
Morning Coffee-2018.09.13
Үзсэн 655 | 2018 оны 09 сарын 13
Э. Содномцэрэн
Morning Coffee-2018.09.14
Үзсэн 972 | 2018 оны 09 сарын 17