Үйлчлэл: - "Гэрэлт Хот" чуулганы пастор 

                - "Монголын Пастор Ахлагчдын Холбоо"-ны Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Боловсрол: Теологийн Бакалавр  

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: Библийн "Бага Зөнчид" номууд 

T. Угтахбаяр

T. Угтахбаяр
Morning Coffee-2018.10.08
Үзсэн 342 | 2018 оны 10 сарын 08
T. Угтахбаяр
Morning Coffee-2018.10.09
Үзсэн 421 | 2018 оны 10 сарын 15
T. Угтахбаяр
Morning Coffee-2018.10.10
Үзсэн 373 | 2018 оны 10 сарын 15
T. Угтахбаяр
Morning Coffee-2018.10.11
Үзсэн 446 | 2018 оны 10 сарын 15
T. Угтахбаяр
Morning Coffee-2018.10.12
Үзсэн 395 | 2018 оны 10 сарын 15
T. Угтахбаяр
Morning Coffee - Хүлээлт - 2018.12.06
Үзсэн 371 | 2018 оны 12 сарын 06
T. Угтахбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.07
Үзсэн 347 | 2018 оны 12 сарын 07
T. Угтахбаяр
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.08
Үзсэн 352 | 2018 оны 12 сарын 08
T. Угтахбаяр
Morning Coffee- Хүлээлт - 2018.12.09
Үзсэн 354 | 2018 оны 12 сарын 09
T. Угтахбаяр
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.10
Үзсэн 354 | 2018 оны 12 сарын 10