Үйлчлэл: "Жинхэнэ Хайр" чуулганы пастор 

Боловсрол: Библийн сургуулийн бакалавр, УБ Их Сургуулийн Солонгос хэлний багш, орчуулагч

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: Залбирал

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: "Амжилт бол зовлон, зовлон бол амжилт" 

А. Алтантөгс

А. Алтантөгс
Morning Coffee-2018.10.15
Үзсэн 563 | 2018 оны 10 сарын 16
А. Алтантөгс
Morning Coffee-2018.10.16
Үзсэн 530 | 2018 оны 10 сарын 16
А. Алтантөгс
Morning Coffee-2018.10.17
Үзсэн 519 | 2018 оны 10 сарын 19
А. Алтантөгс
Morning Coffee-2018.10.18
Үзсэн 501 | 2018 оны 10 сарын 19
А. Алтантөгс
Morning Coffee-2018.10.19
Үзсэн 551 | 2018 оны 10 сарын 19