Үйлчлэл: "Нэг Зам" чуулганы пастор 

Боловсрол: Англи хэлний багш, орчуулагч 

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: "Сайн мэдээний хичээл" 

Шигтгээ үг:  "Паул шиг суралцаж, Паул шиг амьдарцгаая" 

Ц. Заяатэгш

Ц. Заяатэгш
Morning Coffee - 2018.10.22
Үзсэн 663 | 2018 оны 10 сарын 22
Ц. Заяатэгш
Morning Coffee - 2018.10.23
Үзсэн 406 | 2018 оны 10 сарын 23
Ц. Заяатэгш
Morning Coffee - 2018.10.25
Үзсэн 613 | 2018 оны 10 сарын 25
Ц. Заяатэгш
Morning Coffee - 2018.10.24
Үзсэн 771 | 2018 оны 10 сарын 25
Ц. Заяатэгш
Morning Coffee - 2018.10.26
Үзсэн 483 | 2018 оны 10 сарын 26