Үйлчлэл: "Алсын Хараа" чуулганы пастор"YWAM Darkhan Mongolia" төвийн тэргүүн 

Боловсрол: Дээд

Гэр бүл: Эхнэр, гурван хүүхэд

Дагнан заадаг хичээл: Бурхантай харилцах харилцаа, Сүнслэг өсөлт, Харилцаа

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: 

Шигтгээ үг: Мараната

C. Энхтайван

C. Энхтайван
Morning Coffee - 2018.10.29
Үзсэн 650 | 2018 оны 10 сарын 29
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2018.11.01
Үзсэн 337 | 2018 оны 11 сарын 01
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2018.10.30
Үзсэн 503 | 2018 оны 10 сарын 30
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2018.10.31
Үзсэн 413 | 2018 оны 10 сарын 31
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2018.11.02
Үзсэн 437 | 2018 оны 11 сарын 06
C. Энхтайван
Өөрийгөө байлдан дагуулагч болгон хөгжүүл
Үзсэн 782 | 2018 оны 11 сарын 07
C. Энхтайван
Бурханы дуу хоолойг сонсох нь
Үзсэн 1676 | 2018 оны 11 сарын 29
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2019.06.24
Үзсэн 517 | 2019 оны 06 сарын 24
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2019.06.27
Үзсэн 511 | 2019 оны 06 сарын 27
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2019.06.25
Үзсэн 515 | 2019 оны 06 сарын 25
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2019.06.26
Үзсэн 695 | 2019 оны 06 сарын 26
C. Энхтайван
Morning Coffee - 2019.06.28
Үзсэн 441 | 2019 оны 06 сарын 28
C. Энхтайван
Талархал дүүрэн амьдрал
Үзсэн 450 | 2020 оны 11 сарын 26