Албан газар: 

Үйлчлэл: "Бурхантын Есүс чуулган" пастор 

Боловсрол: Дээд

Гэр бүл: Эхнэр, 5 хүүхэд 

Хэвлүүлсэн ном товхимол: 

Д. Бат-Эрдэнэ

Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.12
Үзсэн 502 | 2018 оны 11 сарын 13
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.14
Үзсэн 877 | 2018 оны 11 сарын 14
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.15
Үзсэн 929 | 2018 оны 11 сарын 14
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.16
Үзсэн 891 | 2018 оны 11 сарын 14
Д. Бат-Эрдэнэ
Библи суурьтай илгээлтийн зарчим
Үзсэн 1984 | 2018 оны 11 сарын 17
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.21
Үзсэн 650 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.22
Үзсэн 0 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.23
Үзсэн 628 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.24
Үзсэн 638 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.25
Үзсэн 387 | 2020 оны 09 сарын 28