Албан газар: 

Үйлчлэл: "Бурхантын Есүс чуулган" пастор 

Боловсрол: Дээд

Гэр бүл: Эхнэр, 5 хүүхэд 

Хэвлүүлсэн ном товхимол: 

Д. Бат-Эрдэнэ

Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.12
Үзсэн 350 | 2018 оны 11 сарын 13
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.14
Үзсэн 490 | 2018 оны 11 сарын 14
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.15
Үзсэн 531 | 2018 оны 11 сарын 14
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee 2018.11.16
Үзсэн 478 | 2018 оны 11 сарын 14
Д. Бат-Эрдэнэ
Библи суурьтай илгээлтийн зарчим
Үзсэн 1282 | 2018 оны 11 сарын 17
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.21
Үзсэн 155 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.22
Үзсэн 0 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.23
Үзсэн 184 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.24
Үзсэн 196 | 2020 оны 09 сарын 28
Д. Бат-Эрдэнэ
Morning Coffee - 2020.09.25
Үзсэн 101 | 2020 оны 09 сарын 28