Үйлчлэл: "Эзэний Цог Жавхлан" чуулганы пастор 

Албан газар: "Ариун Бичээс Нийгэмлэг"-н Стандарт Монгол орчуулга төсөл, Библийн орчуулаг

Боловсрол: "Англи хэлний орчуулагч Улаанбаатар дээд сургууль" "M.Div /Torch Trinity/ Th.M /Master of Theology/" Библийн орчуулагчийн сургалт "Hebrew University" 

Гэр бүл: Эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг.

 

Л. Цэнд-Аюуш

Л. Цэнд-Аюуш
Morning Coffee 2018.11.19
Үзсэн 792 | 2018 оны 11 сарын 18
Л. Цэнд-Аюуш
Morning Coffee 2018.11.20
Үзсэн 867 | 2018 оны 11 сарын 18
Л. Цэнд-Аюуш
Morning Coffee 2018.11.21
Үзсэн 890 | 2018 оны 11 сарын 18
Л. Цэнд-Аюуш
Morning Coffee 2018.11.22
Үзсэн 947 | 2018 оны 11 сарын 22
Л. Цэнд-Аюуш
Morning Coffee 2018.11.23
Үзсэн 714 | 2018 оны 11 сарын 23